Mikromagie

Málo kdo z nás nemá rád magii. Většina lidí je přímo fascinováno kouzelnickými triky a kousky. A spousta malých dětí se alespoň jednou za dětství chce stát kouzelníky. Kouzla nás baví a často jim chceme přijít na kloub. Mikromagie Vaskouzelnik je perfektní způsob, jak se o to alespoň pokusit.Karetní triky
 
Tento druh magie je pro kouzelníka obzvlášť náročný. Děje se totiž v bezprostřední blízkosti diváků. Přihlížející vidí mágovi přímo pod ruce a mohou ho pozorovat ze všech stran a úhlů.
Což může představovat velký problém. Také je tento obor mnohem náročnější na komunikaci s lidmi. Kouzelníci, kteří stojí na pódiu to mají mnohem jednodušší. Jejich vystoupení se totiž děje zásadně podle jejich vlastních pravidel. Plně ovládají své publikum, které pouze tiše s napětím čeká, co se bude dít na jevišti. A je velmi nepravděpodobné, že by byl mág během svého vystoupení vyrušen. Tento luxus si v mikrogomagii nemůžete dovolit.
 
Život mikro kouzelníka je mnohem složitější, často totiž přistupuje ke stolu, kde se již nachází skupinka budoucích diváků v rozjeté náladě. Musí umět vystihnout správnou situaci, kdy začít s kouzlením. Měl by vědět, jak se správně uvést a jak se vypořádat se vším rozptýlením, které prostředí restaurace nabízí. Správný okamžik, kdy začne své číslo, je klíčový. Není dobré začít s vystoupením, dokud hosté jedí. Lepší je počkat, až budou například sklizeny ze stolu talíře po prvním chodu. Tento okamžik nabízí výborné časové okno, stůl je volný a diváci budou plně soustředěni na kouzelnické číslo.Iluze je pro kouzelníka nezbytná
 
Jak už jsme uvedli výše, tento druh magie je velice náročný, co se týče zbystřené pozornosti diváků. Jelikož jsou hosté tak blízko u vás, mohou při sebemenší chybě, snadno rozpoznat, jak daný trik funguje. Proto byste měli brát v potaz i takové věci jako jsou zrcadla v místnosti nebo to jak moc diváci konzumují alkohol. Zbytek je jen na šikovnosti a komunikativnosti kouzelníka. Musí být vtipný, ale vtipy by měly odpovídat vkusu diváků. Nechcete přece nikoho urazit. Seznamte se s přihlížejícími, nalaďte se na stejnou vlnu a vytvořte si z nich přátelé. Pak rázem zapomenou být ostražití a vaše triky budou sledovat s fascinací.