Návrat ke kořenům aneb červnové pranostiky

Pranostiky vycházejí z dlouhodobých historických pozorování a v jistém ohledu předcházely meteorologii a meteorologickým modelům.
 
Některé se vztahují celkově na daný měsíc a mnohdy bývají pro lepší zapamatování psané ve verších.

krajina
 
Např.: V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
           Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
           Červen studený – sedlák krčí rameny.
           Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
           Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
          Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
          Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
         Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

příroda
 
Jiné pranostiky připadají ke konkrétnímu datu v měsíci či jménu, které má v ten den svátek.

Např.:    5. červen  – Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži
               6. červen – O svatém Norbertu chladno jde už k čertu
               8. červen – Medardova kápě – čtyřicet dní kape
                                – Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá
           12. červen  – Svatá Tonička mívá často uplakaná očička
           13. červen – Na svatého Antonína broušení kos započíná
          15. červen – Déšť na Víta – špatný budou žita
          24. červen  – Na svatého Jána otvírá se k létu brána
                              – Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele
          27. červen – Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá
         29. červen  – O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší
                             – Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub
 
Jak je zřejmé, pranostiky jsou jakýmsi předstupněm předpovědi počasí.
V dřívějších dobách je však nehlásili odborníci, nýbrž je dali dohromady prapradědečkové a praprababičky na základě pozorování přírody.
Často dávali do souvislosti to, co pro ně bylo velice důležité – vztah počasí a úrody, na které byli mnohdy závislí.

obloha
 
Zkuste si některou z nich zapamatovat.
Naučit je Vaše děti.
A pomoci tak uchovat lidovou kulturu i pro budoucí generace.
 
Co třeba:  Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září, ať víte v jakém stylu do podzimu obnovit svůj šatník?