S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě

Jedním z nejčastějších problémů při vzrůstající teplotě vody může být omezení aktivního účinku a dezinfekce chlórem. Chlorové dezinfekční prostředky jsou obecně velmi dobře účinné proti mikroflóře bazénového prostředí při optimálních teplotách. Právě zde narážíme na problémy s rostoucí teplotou vody v letních měsících, která nám ničí účinky chlóru obsaženého v chlorových preparátech. Nefunkční chlór, nebo jeho nedostatek, likvidován vysokými teplotami má za následek množení nejrůznějších mikroorganismů, a to může vést k řadě problémů ať už ze zdravotního hlediska, nebo z hygienického hlediska čistoty a nezávadnosti vody.
zastřešení bazénu
Mikroorganismy mají k dispozici v bazénovém prostředí tři základní a nejdůležitější složky nezbytné pro jejich existenci – voda, teplo a světlo. A které mikroorganismy v našich bazénech lze spatřit? Nejčastěji řasy, bakterie (sinice, pseudomonas), mikroskopické houby nebo viry.

Rod pseudomonas

Pseudomonády jsou hojně vyskytujícími se bakteriemi, které řadíme do gramnegativních bakterií (rozdílné složení buněčné stěny). Velká řada z nich jsou patogeny a často tak nebezpečnějšími bakteriemi než grampozitivní. Z tohoto kmene bakterií je nejčastější pseudomonas aeruginosa a je také zároveň nejnebezpečnější pro člověka, pokud se vyskytuje ve vodním prostředí, může nám snadno vyvolat záněty středního ucha, dermatitidy, nebo infekce močových cest.
pruhované dno

Řasy

Poměrně častým a běžně se vyskytujícím problémem v bazénech. Jejich výskyt poznáme poměrně snadno. Pokud se ve vodě vyskytují, pozorujeme změnu zabarvení vody. Nejčastěji zelená, černá. Dalším ukazatelem jsou kluzké bazénové stěny a častý zápach vody. Velmi účinná je použití šokové dávky chlóru

Chlorové přípravky

Použití dezinfekčních prostředků na bázi chlóru je jednou z nejpoužívanějších a nejúčinnějších dezinfekcí bazénové vody. Použití je obvykle ve formě tablet. Jestliže chceme tyto přípravky pravidelně používat, je důležité vyhnout se vysokým teplotám. Přirozeným nepřítelem chlorové dezinfekce je UV záření, které při vysokých teplotách ničí účinnost chlóru a je tak potřeba zvyšovat jeho dácky, pokud chceme udržovat vodu nezávadnou. Aplikace je tedy vhodná především v nočních hodinách.